Vedení daňové evidence a účetnictví

 • zpracování účetních dokladů včetně vedení všech účetních knih
 • zpracování výkazů zisku a ztrát, rozvahy
 • zpracování účetní závěrky a daňového přiznání
 • zpracování přehledů, výkazů a hlášení pro Správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovny
 • zastupování na úřadech

Daňová přiznání

 • přiznání k dani z přidané hodnoty
 • přiznání k dani silniční
 • přiznání k dani z příjmu právnických a fyzických osob

Při ukončení účetního období jsou klientům předány veškeré doklady včetně předepsaných knih (peněžní deník, hlavní knihy, inventarizace účtů, pohledávky a závazky) v tištěné podobě.

Zajistíme odklad podání daňového přiznání daňovým poradcem.

ekon

Personalistika a mzdy

 • zpracování mzdové a personální agendy
 • přihlášky a odhlášky na ČSSZ a zdravotních pojišťovnách
 • pracovní smlouvy
 • zápočtové listy
 • dohody o pracovní činnosti a dohody o provedení práce
 • zpracování ročního zúčtování daně z příjmu ze závislé činnosti
 • vyúčtování daní ze závislé činnosti
 • vyúčtování daní vybírané zvláštní sazbou
 • zastupování na úřadech při kontrolách sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Orientační ceník

Uvedený ceník je pouze orientační. Cena za zpracování služeb vychází z individuálního požadavku klienta.

 • Zpracování mzdové agendy jednoho zaměstnance od 150,- Kč
 • Zpracování personální a mzdové agendy jednoho zaměstnance od 200,- Kč
 • Účetní položka od 10,- Kč
 • Daňové přiznání k dani z příjmu:

– fyzická osoba, závislá činnost od 500,- Kč

– právnická osoba od 1000,- Kč

 • Daňové přiznání k DPH od 250,- Kč
 • Daňové přiznání k silniční dani za 1 vůz od 300,- Kč (za další vůz 100,- Kč)

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

DPH se účtuje dle platného zákona o DPH.